Privacyverklaring

Whittle-ICT is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure.
• Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
• Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren.
• Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar dan wel tot 3 jaar na het einde van de studieovereenkomst. U kunt contact opnemen met onze klantenservice (info@engelse-conversatieles.nl) als u:
• inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
• een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
• bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
• een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen de persoonsgegevens niet

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het gebruik van onze producten vereenvoudigen.

Links naar andere websites

Op de websites van Whittle-ICT kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Whittle-ICT draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen

Whittle-ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:
info@engelse-conversatieles.nl
Whittle-ICT
Schelvisstraat 8
1317 SJ ALMERE
Almere, 12/4/2018